bgzychbg0

 

Туристичні об'єкти Прилуцького району

Прилуччина - прекрасний і чарівний куточок, де поєднались слава козаччини, автентична культура,

таємничі місцини й усі барви квітучої природи

 

Музеї та садиби


 ChataVishivSadibaZaitsiValki

 

Архітектура


 GustMonastrDidivtsSadiBaPerevolochnaSadibaPerevolochnaDvox

BubnKozacPRKGnataPrkBydinokCkVolodinnaLinovitsaSpasoPreobrashPerevolochnaSvatoMichPolonkiSvatoMikolBiloriSvatoPreobrYablynivka

 

Святині Прилуччини


 GustMonastrLadanSobormPrkSpasoPremPrkStritenPrkIoanaPrkMikolPrkTrohSvatCerkvaAMObichivCerkvaBorshnaCerkvaValkiCervkaOhinkiChramNachestZamistaChramNaChestZamistyaDidivciCerkviGolubivkaCerkIvkivciCerkLinovitcsCerkviManchosivkamazkicerkvaMolitvBudKovtNovaCerkvaSergiiPogrebiCerkvaSmoshCervaSpasoPreobrashPerevolochnaSvatiMikoKolisnSvatoAndriivskaMilkiSvatoBogoslStrilnsvatomichMalkivkasvatomichpodchiSvatoMichPolonkiPolonPecheraSvatoMichZaizdSvatoMikolaYdaciSvatoMikolaYdaciKraslaniSvatoMikolBiloriSvatoMikolDyboviiGaisvatomikolladansvatopokrovsKanivshinaRadkivkSvatoSvatoPreobrYablynivkaSvatoTroickaMalaSvatoYspenNovaTernTovkacCerkv

 

Природні скарби


 PrkDendropakBorshnaGoraGatSlachGustLinovParkShevchenkaParkShevashiLinPerYroshPolonkiDzLadanDzManshDzParkDzDubina BiloshapDz

Розроблено в рамках проекту «Freedom»